«Ватан иле Саба». Эфир 30.11.2019

Кечкен афта Къырымтатар академик музыкалы-драма театри озь 30 йыллыкъ юбилейини, парлакъ байрам концертинен къайд этти. Бу тантаналы акъшам, ве къырымтатар артистлери даа насыл унванларгъа наиль олды, аджеба? Халкъ агъыз яратыджылыгъымыз бизим зенгин ве маневий хазинемиздир. Эсли башлы ве къувамына еткен теджрибели ватандашларымыз, осип кельген несилимизге ана тили, урф-адетлеримиз ве умумен медениетимизнен алякъалы эр шейни, етерли дереджеде огретелерми? Балачыкъларнынъ тербиеси даима муим мевзулар арасындадыр. Эсли башлы ватандашларымыз, бала эдепленмесинде насыл усулларны къуллангъан эдилер? "Ватан иле Саба" яйынында меракълы субетлерден гъайры, даа бир сыра ватанпервер, гонъюль котериджи, лезетли, файдалы ве музыкаль рубрикалар такъдим этиле. Мусафирлер: Меджиде Мельгазиева, Айдер Мустафаев, Нурджиан Аметова.
30 ноября 2019