Тарих излери. Дулат кою. 07.08.2020

Халкъымызда айткъанлары киби, ишнинъ башы – сагълыкътыр. Эльбетте чокъ арекет эткен инсан нетиджеге ирише, энъ муими сагълыкъ олсун. Дулат коюнинъ яшайышынен "Тарих излери" таныш эте. #тарихизлери#крымскиетатары#последамистории#бирмиллет#крым #зоркино#нижнегорскийрайон
10 августа 2020