Тарих излери 09.02.19

Тарих излери. Ички къасабасынынъ Красногвардейское кою. опис. Красногвардейское кою, Ички къасабасынынъ дженюбинде ерлешип, дженюбий Булгъанакъ озенинден сол тарафында тура. Къомшу оларакъ, Ислям Терек къасабасы сайыла. Койге киргенде козюнъиз, костергичтеки язувгъа тюше. Онынъ устюнде койнинъ эски ве янъы адлары косьтерильген.
13 февраля 2019