Тарих Излери 10 выпуск 19.01.19

Тарих излери. Вишенное кою.

Барын, Мушаш ве Тобедеки деп адландыргъан койлерде халкъымыз яшагъаны къайд этиле. Барын кою исе Туровка киби танытыла эди, лякин шимди бу адны ташымай.Бу койлер ян яна ерлешкени себебинден тарихлери де бир. Бойлеликнен Мушаш койнинъ тарихины тариф этерек, дигер - Барын ве Тобедеки койлернинъ тарихинен де таныш ола билемиз. Мушаш кою Къарасувбазар шеэр-къасабанынъ шималий тарафларында, Буюк Къарасув озеннинъ кенарларында ерлеше эди.
23 января 2019