Тарих Излери 9 выпуск 13.01.19

Тарих излери. Бешуйли кою. Бу ерде яшагъан инсанларгъа, керчектен де, ватанпервер демек мумкюн. Иджрет ,сюргюнликтен сонъ, халкъымыз кене де озь тувгъан ерине къайтты. Коюни янъыдан тиклеп, урф-адетлеримизни исе яш несильге ана-топрагъымызда ашладылар.Бу афта «Тарих излери» программасы Бешуйли коюне ёл алды.
16 января 2019