Тарих излери выпуск: 4 (06.10.2018)

Дюньянынъ эр бир туристини джельп эткен ер, эльбетте, Къырымдыр. Онынъ койлери исе джевхер олып, чокъ сырларны ташый. "Тарих излери" программасы сизни къушлар киби чивильдеген ешиль дагълы Арпат коюне давет эте.
09 октября 2018