Тарих Излери 3 выпуск 29.09.2018

Описание: Йырларда янъгырагъан Къырымнынъ экинджи энъ балабан койлеринден бириси бу Озенбаштыр. Дагъларнынъ этегинде ерлешкен кой халкъынынъ тили бал киби татлы. Озенбашнынъ аяты ве дегерликлери акъкъында таныш олмагъа истесенъиз, "Тарих излери " программасыны сейир этинъиз.
04 октября 2018