ХЭШТЕГ, ИШТЕ 02.06.2018

Парлакъ, ренкли , табиат ве тарихий абиделернен толу Бельбек увасы ич бир кимсени первасыз къалдырмай. Ёл бою кетип, тек бир фотосурет япмакъ ичюн токътаймыз, амма эмин олунъыз, Бельбек увасы чокъ сырларнъы гизлемекте. Айталар ки онъы огренмек ичюн бир кунь етмез , амма биз тырышып бакъарыкъ.
07 июня 2018