АИЛЕ МАВИЛЕ ИЛЕ. Выпуск 8 (03.09.17)

Бизим къартларымыз эр бир саада экспертлер, хусусан телевидениеде де. Шу себептен биз оларнен корюшюп, эм телеканалнынъ 2 йыллыгъыны, эм де онынъ инкишафы акъкъында лаф эттик.
03 сентября 2017