Аиле МАВИЛЕ иле. В гостях у Ресула Халилова. 18.06.17

Невбетеки къараманымыз эм артист, эм шаир, эм сёз устасы, эм де чалгъыджы. Онынъ иджады Ватан севгисинен толудыр. Саз, даре ве къавал халкъ алетлерининъ инджеликлерини бильген къараманымыз "Къырым"ансамбилининъ инкишафына буюк иссе къошты. Аджеба, ким экен?
18 июня 2017