Эмир-Асан ве Лейля Умеровлар. Аиле МАВИЛЕ иле. 11.06.17

Бугуньки куньде Ватанымызда Къалай медресеси фааль косьтерген екяне медреседир. Айны шу дин чогърагъыны белли дин эрбабларымыз битирдилер! Оджаларнынъ макъсады – окъумушлы, тербиели йигитлерни ве къызларны етиштирмек. Программа черчивесинде медресенинъ вазифелери, Ораза куньлери насыл кечкени ве аиле сырларынен медресенинъ етекчи оджалары, мудирлери Эмир-Асан ве Лейля Умеровлар пайлашаджакълар.
11 июня 2017