БИЗ БИЛЕМИЗ! Выпуск 15. 18.06.17

КъМПУ-нинь талебелери эр вакъыт озь фааллигинен фаркъланалар. Бу сефер исе олар оны бизим оюнымызда косьтереджеклер. Эки такъым. "Кунь тувгьан" такъымы гъалебе къазанды, хм.. ёкъ янълыштым, "Фикирдешлер" гьалебени эльде этти, гузель, машаАллах, я да ёкъ, "Кунь тувгъан" я да "Фикирдешлер"… иште, сонъунда бутюнлей шашмаладыкъ, келинъиз, берабер сейир этейик, сонъра билерик!!!

18 июня 2017