БИЗ БИЛЕМИЗ! Выпуск 14. 11.06.17

"Джесюр йигитлер"нынъ джесюрлиги "Батырлар" иле тиль бельги севиесинде курешмеге этерми? Я да олар дост олгъаны себепинден бу оюн даа да меракълы оладжакъ?
Буны сиз тек "Биз билемиз" программамызны сейир этинъиз!
11 июня 2017