БИЗ БИЛЕМИЗ! Выпуск 13. 04.06.17

"Экимлер" яда "Дохтурлар"?

Не къадар зенгин тилимиз бар, 2 сёз - бир мана. Акъикъий достлар "Биз билемиз" оюнымызда бир бирине къаршы тиль бильги севие узеринде турды. Ким енъеджек? Биз билемиз!

04 июня 2017