БИЗ БИЛЕМИЗ! Выпуск 12. 28.05.17

Джурчи районындан кельген такъымлар "Биз билемиз!" оюны вастасы иле озь бильгилерини сынадылар. Олар арасында "Лялелер" яда "Гульдесте" такъымы енъеджек? Биз билемиз! Программамызны сейир этсенъиз, сиз де билирсинъиз)

28 мая 2017