БИЗ БИЛЕМИЗ

«Биз билемиз» – бала ве буюклер ичюн огретиджи ве эгленджели викторина. Ярышта эки такъымдан бириси оюннынъ 4 басамакъларындан отип, гъалебени къазана. Оларнынъ эр бириси меракълы ве шенъ муитте кече. Программанынъ алыпбарыджысы Адиле Топчи мусафирлернен берабер сынавларда иштирак этип, такъымларгъа ярдым косьтере. Сонъунда эм гъалиплерни, эм де енъильгенлерни къыйметли бахшышлар беклей.