Маматеке 23.06.2019 Выпуск 93

Къырымымыз эр вакъыт чешит-чешит инсанларны джельп эткен. Чокътан –чокъ белли шаир ве языджылар, рессамлар мында келип, аджайип манзараларны козетип, ильхамланып, дюньядже белли эсерлерни мейдангъа кетиргенлер. Маматеке программасынынъ мухбирлери де, бу ерге барып ильхамланмагъа истедилер. Ве озь теэссуратларынен пайлашмагъа азырлар.
23 июня 2019