Маматеке 16.06.2019 Выпуск 92

Шимдики вакъытта, балаларнынъ бир чокъ меракълары бар. Бала эгленджелери ичюн чокътан-чокъ тогереклер яратыла. Театраль саналаштырувлар да буюк популярлыкъны къазанды. Бизим мухбирелиримизде бу мевзунен меракъландылар ве бир къач нумайышлерни сейир этип, озьлери де иштирак эттилер. "Маматеке" программасынынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз!
16 июня 2019