Маматеке 02.06.2019

"Маматеке" программасынынъ мухбирлери Къырымнынъ къадимий шеэрлери бою кезинтилерини девам этелер. Бу сефер биз Чуфут Къаленинъ тепелигине котерильдик ве Бакъла адлы къадимий шеэрден ачылгъан манзараларны сейир этик. Меракълы фактлар, файдалы тевсиелер. "Маматеке" программасынынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз!
02 июня 2019