Маматеке 20.01.2019

Маматеке 20.01.2019 Сувукълар кельгенине бакъмадан Маматеке программасынынъ мухбирлери озь кезинтилерини девам этелер ве теэссуратларынен пайлашалар. Сувукъ авада насыл вакъыт кечирмеге ве къайсы ерлерни зиярет этмеге мумкюн? Бу суаллерге джевапны невбеттеки чыкъышымызда тапа билесинъиз.
20 января 2019