Маматеке 19.05.2019

Къырым – аджайып бир ер. Ана ватанымызнынъ эр бир кошеси мухтешем тарихке саиптир. Бизим зиялыларымыз ве языджыларымыз озь эсерлеринде бир чокъ Къырымнынъ кошелерини анъып дюньягъа бильдирдилер. Маматеке программасынынъ янъы чыкъышында тамам бойле ерлер акъкъында бизим кучук мухбирлеримиз тариф этелер.
19 мая 2019