Маматеке 05.05.2019

Баарь мевсимини эр кез севе. Айырыджа, чичек севген инсанлар. Бизим кучук мухбирлеримизде баарь кельгенине пек къувандылар, ильхамландылар ве бу мевсимни тимсаль эткен чичеклер акъкъында аджайып малюмат топладылар. Баарьнинъ назик, мевтюн Къырым чичеклери акъкъында Маматеке программасынынъ янъы чыкъышында сейир этинъиз.
05 мая 2019