Маматеке. 23.12.2018

Халкъымыз арасында не къадар истидатлы балларымыз бар.Оларны эписини сайып биле оламамыз. Олар чешит-чешит сааларда иштирак этип, озь мувафакъыетлигини косьтерип, гъалебе къазаналар. Тамам бойле балачыкълар арасында "Маматеке" программасынынъ невбеттки чыкъышы.
25 декабря 2018