Маматеке 25.11.18

Ана – аятымызда олгъан энъ якъын адамдыр. Инсанлыкъ пейда олгъан заманындан башлап, эр бир адам озь анасына олгъан севгисини айырып, оны бильдирмеге истей. Белькиде онынъ ичюн, Аналар куню, деген байрам пейда олгъандыр.Маматеке программасынынъ мухбирлери де озь аналарына урьмет ве севгисини косьтермеге истедилер. Аналар куню – программамызнынъ мевзусы.
27 ноября 2018