МАМАТЕКЕ

«Маматеке» - бу балалар ичюн къырымтатар тилинде чыкъкъан программа. Эр афта, яйыннынъ кичик мухбирлери янъы левхалар азырлап, чешит мевзуларны ачыкълайлар. Къырым бою сеяатлар, меракълы малюматлар, янъы хаберлер ве даа чокътан чокъ файдалы эгленджелерни «Маматеке» программасында тапа билесинъиз!