МАМАТЕКЕ

«Маматеке» - бу балалар ичюн къырымтатар тилинде чыкъкъан программа. Эр афта, яйыннынъ кичик мухбирлери янъы левхалар азырлап, чешит - чешит мевзуларны ачыкълайлар. Къырым бою сеяатлар, меракълы малюматлар, янъы хаберлер ве даа чокътан чокъ файдалы эгленджелерни Маматеке программасында тапа билесинъиз!