Акъраба мунасибетлери. Къадынлар алеми. 26.07.19

Бир мусульман озь сой-сопуна ярдым этсе 2 къат чокъ севап къазана. Акъраба багъларынъы къувветте тутмакъ динимизнинъ эмирлериндер бири. Бизим невбеттеки яйынымыз тамам бу акъкъында оладжакъ. Аджаба, акъраба мунасибетлери динимизге коре насыл олмалы? Сют къардашлар арасына кимлер кире?Бу ве башкъа суаллерге джевапларны бизим Къадынлар алеми яйынымызда сейир этинъиз. 26.07.19
26 июля 2019