Бала ве темизлик. Къадынлар алеми. 19.07.19

Темизлик иманнынъ ярысыдыр. Бизим невбеттеки яйынымыз тамам бу акъкъында оладжакъ. Аджаба баланы темизликке насыл алыштырмакъ мумкюн? Беден темизлиги насыл тертипке кирсетильмели? Чевресини темизлемек? Не вакъыт япаджакъ? Насыл шекильде япаджакъ? Темизлик яп ибаресини балагъа насыл анълатмалы?Бу ве башкъа суаллерге джевапларны бизим Къадынлар алеми яйынымызда сейир этинъиз. #Ислам #Къырым #мусульманлар #бала #тербие #темизлик
19 июля 2019