Баланынъ шахсий ери насыл олмалы? Къадынлар алеми. 12.07.19

Бала Юдже Раббимизнинъ эманетидир. Ве биз онъу энъ Гузель шекильде тербиелемек керекмиз. Бизим невбеттеки яйынымыз тамам бу акъкъында оладжакъ. Аджаба баланынъ шахсий ери насыл олмалы? Шахсий еринде насыл табиат чизгилерни мейдангъа кетире биле? Шахсий аланда олгъан низам интизам кимге багълы? Бу ве башкъа суаллерге джевапларны бизим Къадынлар алеми яйынымызда сейир этинъиз. #Ислам #Къырым #мусульманлар #бала #тербие
12 июля 2019