Къадынлар алеми 23.11.18

Севгили Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа алемлерге рахметтир. О, бизлер ичюн гузель ахлякънынъ энъ буюк нумюнесидир. Пейгъамберимиз акъкъында бизим невбеттеки яйынымызда сейир этинъиз
29 ноября 2018