Къадынлар алеми 16.11.18

Гузель динимиз Ислям ана бабамызнен яхшы мунасебетте олмамызны истей. Бизим невбеттеки яйынымыз бу муим мевзу акъкъында оладжакъ. Бизим яйынымызны къачырманъыз!
15 ноября 2018