Къадынлар алеми 26.10.2018

Къырымда 6 ай эвельси, биринджи "Ирфан" ислям радиосы чалышмагъа башлады. Бизим невбеттеки яйынымыз бу радиогъа багъышлангъан. Бу радио акъкъында бизим невбеттеки яйынымызда сейир этинъиз.
29 октября 2018