Къадынлар алеми 21.09.2018

Ашуре куню. Ислям динимиз базы куньлерге айры къыймет кесе. Бу куньлерден бириси Ашуре кунюдир. Ашуре куню недир, билесинъизми? Бу мубарек кунь девамында нелерни япмагъа пек севаплыдыр? Аджеба, динимизде Ашуре куннинъ фазилети не? Бу ве башкъа суаллерге "Къадынлар Алеми" программамызда джевапларны тапа билесинъиз!
25 сентября 2018