Ораза байрам. КЪАДЫНЛАР АЛЕМИ (Выпуск 33) 23.06.17

Рамазан байрамнынъ динимиздеки ери не? Балаларгъа байрамны севиндирменинъ еллары насыл? Бу киби суаллерге джевапларны Къадынлар_алеми программамызда тапабилесинъиз.