Элял аш. КЪАДЫНЛАР АЛЕМИ (Выпуск 35) 14.07.17

Динимизге коре элял ашнынъ хусусиетлери не?

Аджеба ашта алкоголь, желатин яда маргарин олса бойле бир ашны ашамакъ мумкюнми?

Бу киби суаллерге джевапларны Къадынлар_алеми программамызда тапабилесинъиз.

14 июля 2017