Гордыня в исламе. КЪАДЫНЛАР АЛЕМИ

Севгили Пейгъамберимиз(салляллаху алейхи ве селлем) бир Хадиси шерифте шойле буюрды: «Къалбинде зерре къадар кибир олгъан Дженнетке кирип оламаз». Биз де Дин оджамыз иле «Къадынлар алеми» программасы черчевесинде, динимизде Кибирнинъ зарары ве не ичюн ясакъ олгъаны акъкъында сёз юрсетеджекмиз.

10 февраля 2017