МИЛЛИЙ КЪАЙГЪЫЛАР (Национальные заботы)

«Миллий къайгъылар» - яйын девамында биз Къырым ве, хусусан, къырымтатарларны къайгъыргъан суаллери боюнджа лаф этемиз. Программанынъ алып барыджысы Эдие Меметова студиягъа белли къырымтатар сеясетчи, медениетшынас, дин эрбаплары, языджы ве оджаларны давет эте.