УЧЬ ФИЛЬДЖАН КЪАВЕ (Три чашечки кофе)

«Учь фильджан къаве» яйыны девамында алып барыджы бирден эки мусафирнен къонуша. Бир саат девамында къокъулы къавени ичип, биз къырымтатар эдебияты, тили, халкъымызнынъ санаты, тарихы, миллий музыкамызнынъ кечмиши, шимдики вазиети ве келеджеги акъкъында лаф этемиз.