В Гостях Саба:Элина Абдураимова - гузеллик салонларынынъ мудири

Халкъара гузеллик кунюнде бизим студиямызгъа тамам бу саада мутехассыс олгъан мусафир буюрды. Эр куню тыш корюнюшимиз даа яхшы олмасы ичюн нелер япмалымыз? Ичтеки дюньямыз бунъа зарар кетире билеми?
09 сентября 2020