Саба. Выпуск от 07.09.2020

Давулджыларнынъ куню хайырлы олсун! Биз бу байрамдан четте къалмайып, студиямызда бу чалгъы алетининъ устасы иле субет эттик. Рафет Рамазанов - давулджы
07 сентября 2020