Гость САБА - Эльдар Меметов

Ниает, Саба программасынынъ студиясында мусафир! Иш адамларынынъ куню хайырлы олсун! Пандемия ве самоизоляция вакътында бизнес адамлары озь фаалиетини насыл шекильде девам эттилер? Бу акъта иш адамы Эльдар Меметов айтып берди.
27 мая 2020