Ана тили – Ватан тили. Тилимизни бильмек керекмиз!

Къырымтатар тили – къырымтатар халкъынынъ байлыгъыдыр ве бу зенгинликни сакъламакъ, къорумакъ – эр бир къырымтатарнынъ боюн борджудыр. Шунъы да къайт этмек истер эдим ки, къырымтатар тили тек къырымтатр халкънынъ байлыгъы дегильдир, о бутюн инсаниетнинъ байлыгъыдыр.

21 февраля 2017