САБА

«САБА» – файдалы, актуаль ве эгленджели малюмат иле толу эфирдир. Базарэртесинден башлап джума кунюне къадар бу программа сейирджилеримизни ильхамландыра, ярдым эте, рухумызны эп котере. Эр кунь джанлы яйында алып барыджыларымыз Фатиме Ягьяева, Али Акчурин, Лиля Леманова ве Фетислям Кишвеев озь гузель кейф ве позитив дуйгъуларынен пайлашмагъа даима азырлар. «САБА» программасы черчивесинде «Рухият», «Ана тили», «Аджеба, не ичюн?», «Миллий хазине», «Сабалыкъ» ве башкъа меракълы рубрикаларны сейир эте билесинъиз.