Ярдымлашма. КЪАДЫНЛАР АЛЕМИ. 25.11.16

Севгили Пейгъамберлеримиз (салляллаху алейхи ве селлем) «Къул дин къардашына ярдым эткени муддетче, Аллах да онъа ярдым этер» деп буюрды. Биз де, динимизде ярдымлашманынъ эмиети акъкъында, дин оджамыз иле "Къадынлар алеми" программасында сёз юрсетеджекмиз.

25 ноября 2016