Обычаи и их связь с Исламом. КЪАДЫНЛАР АЛЕМИ. 30.12.16

Бу афта «Къадынлар алеми» программасы черчевесинде биз Дин оджамыз иле, бизим миллий адетлеримиз акъыкъында сёз юрсетеджекмиз. Программа девамында бу адетлернинъ Динимизнен олгъан багъы огрениледжек.

30 декабря 2016