ХЭШТЕГ ИШТЕ. 04.02.18

Студентлик алтын девир олгъаныны вакъыт кечкен сонъ анълаймыз. Эгерде сиз яшлыкъны арткъа къайтармагъа истесенъиз, сизни Къырым муэндислик- педагогика университетине давет этемиз. Сиз мында озюнъиз ичюн керекли малюматны тапарсынъыз.
08 февраля 2018