Велиуллаевлар къорантасы. АИЛЕ МАВИЛЕ ИЛЕ (08.10.17)

Цирк – чыкъышларнынъ эфсаневий алемидир. "Миллет" телеканалында эйи теэссурат ве муджизевий кейфни багъышлагъан Велиуллаевлар къорантасынен таныш олунъыз!
13 октября 2017