Эдие Ягъяева 90 яшыны толдурды

Эдие Ягъяеванынъ омюр месафеси мешакъатлы олды. Къыйн ве шараитсиз куньлерни кечирген къадын ич бир вакъыт баш эгмеди. Бугунь онынъ акъылы, эси айретте къалдыра, о эр кезни ве эр шейни хатырлай. Эдие Ягъяева 5 баланынъ анасы, 16 торунынъ ве 26 торундан торунынъ къартанасыдыр. Албат коюнде битаны 90 яшы иле хайырламакъ ичюн онынъ эвлятлары топландылар.

10 марта 2017