Халкъара телекёрюв куню. "САБА".

"САБА" программасынынъ мусафирлери: 
Сусанна Халилова - "Миллет" телеканалынынъ яйынлав боюнджа мудир муавини
Абдулла Аджиосман - "Хаберлер" ве "Еди кунь" программаларынынъ алып барыджысы.
21 ноября 2016