BalaLAND. Выпуск от 19.01.2020

Балалар къыш татиллеринден чыкътылар ве кене де, сейирджилерини къувандырмагъа азырлар. Биз бильгилиримизни зенгинлештирмеге девам этемиз ве сизнен янъы малюматнен пайлашамыз. Махсус азырлангъан левхаларымыз ве даимий рубрикаларымыз. Сейир этинъиз!
19 января 2020